Friday, September 30, 2016

´´የአማራ ብሔርተኝነት አገንግኖ በኢትዮጵያ የፖለቲካ መድረክ ላይ እየወጣ ነው´´ ዋዜማ ራድዮ ውይይት ያዳምጡ።



ጉዳያችን GUDAYACHN www.gudayachn.com

No comments:

ማሳሰቢያ ለማኅበራዊ ሚድያ ተጠቃሚዎች በሙሉ!

>> ትዕግስት፣አስተዋይነት እና ንቃት! ይፈለጋል። >> ሶስት ዓይነት ወገኖችን የማኅበራዊ ሚድያን ለማተራመስ እንደሚሰሩ በቀጣይ ቀናት ጠብቁ። ================= በሀገር ውስጥ የሚገኙ የማኅበራዊ...